narozena 7.6.1986 v Plzni

profesní zkušenosti

Roku 2014 jsem promovala v oboru Ilustrace a grafika na Pražské Vysoké škole umělecko-průmyslové. V rámci mých studií jsem absolovala roční stáž na Akadamii výtvarných umění v Praze, v ateliéru Vladimíra Kokolii a semsetr na Universitat der kunst v Berlíně u Heninga Wagenbretha. Věnuji se tvorbě komiksů, ilustraci a grafickému designu.

Na škole jsem realizovala několik autorských komiksů, vydaných samonákladem. V letech 2012- 2014 jsem spolupracovala se scénáristou Tomášem Končinským na stripech Kustodka Květa pro internetovou platformu Artalk.cz, kterým se následně dostalo knižního vydání. Se stejným autorem jsme přispívali komixem Umělec do časopisu Art+antique. Spolupracovala jsem se spolkem Ašta šmé, a s nakladatelstvími Baobab, Argo a Karmelitánským nakladatelstvím. Dělala jsem lettering k českému vydání komiksů Davida B. A ke knize Babarova cesta. V roce 2012 jsem psala scénáře pro dětský pořad Planeta Yo, vysílaným na České televizi. Stojím za grafickým vizuálem folk-punkové kapely Vobezdud, jíž jsem členka.

umělecká východiska

Mojí doménou je černo-bíla kresba, přičemž mě zajímá rozvíjet toto medium v celé jeho šíři... od lehké skici, přes jasně definovanou linku, až po expresivní kresbu.

Forma komiksu mě baví pro svůj specifický způsob konstrukce příběhu, kdy se text i obraz mohou vzájemně doplňovat, nebo být v kontrastu. Ve stripech se snažím o co nejminimalističtější způsob kresby, která má sloužit především coby nositel myšlenky. Vytvořila jsem několik autorských komiksů a několik let jsem spolupracovala se scénáristou. Mám také zkušenost s adaptací textu do formy komiksu.

V ilustraci mi nejde pouze o opis příběhu obrazem. Snažím se vždy najít motiv, který by dokázal obstát sám osobě, coby nositel vlastního mikro-příběhu. Původnímu textu pak tímto dodat ještě jakousi nadstavbu.

Při tvorbě plakátu kladu důraz na výrazný motiv a rychlé čtení. V neposlední řadě pak usiluji o kompaktnost celého obrazu, proto si pro každý plakát vyvíjím specifickou typografii.

ocenění

Nejlepší komix, soutěž ART BOOKS WANTED 2012 /Za autorský komix Sicktown/
Nejlepší strip, Muriel 2014 /Za strip Kustodka Květa/